Inspirert av sagaen om Torstein Vikingsson

Historia om Torstein handlar vel så mykje om far hans Viking (eg synst Viking er meir spennande enn Torstein). Der er Viking som tidleg i historia drep Hårek og så blir bestekompis med Njorve. Sønane deira blir desverre erkerivalar fordi Torsteins lillebror drep Njorves son, men til tross for dette forblir Viking og Njorve vener 💘.

Odden spidda
son til kongen
Ein brødreflokk
på evig flykt
Trollet frå havet
redda Torstein
Viking og Njorve
forblei vener

Vivil sverdet
gav til Viking
Kløyvd av jernet
Hårekknollen
Søster flådd og
bror i flammer
Fri for Kol
fann han fred

Ni søner
har kong Njorve
Bestekompis
har likt kull
Ungane kranglar
og drep kvarandre
Vennskapet
viker ikkje

Innhold!

Inspirert av Sagaen om Fridtjov den Frøkne

Fridtjov er søn til Torstein og bur i Vangsnes (der dei har ei flott statue av han). Han forelsker seg i ei kongsdatter, Ingeborg, men får ho ikkje. Fridtjov blir istedet sendt til Orknøyene og Ingeborg blir gifta bort til ein annan. Seinare gjenforenes Fridtjov og Ingeborg, men sidan Ingeborg er lykkeleg gift så lar Fridtjov være å blande seg inn, men da Ingeborgs mann dør gir han Ingeborg til Fridtjov .🤷‍♀️.

Fridtjov drømte
om dette eine
å ekte drottens datter
Kongen avslo
og gav Ingeborg
bort til ein anna adam

Heftig sjø
skyller ombord
og folk dør som fluer
I Fridtjovs hode
finst det berre
jenter, fyll og fest

Rede til å knele
foran kongen
gift med Fridtjovs frøken
Dyd og godhet
gagner alle
arva var drottning og aker

Innhold!

Inspirert av Ynglingesoga

Ynglingesoga er den fyrste soga i Heimskringla. Den er meir eller mindre ein oppramsing av folk frå Odins dagar fram til år 800, og korleis dei døydde.

Side opp
side ned,
evig rams av ætt
Halve parten
får ein helsing
og så sloknar dei

Kven ante
at han Odin
vandra vest frå Asia?
Snorre hevder
at dei høge
var våre like

Eldre namn
går i arv,
slikt går i surr
Duger meir
å ha dreis på
alle bitre baner

Innhold!

Inspirert av Skirnesmål

I starten av Ynglingesoga nemnes Frøy og Gerd og korleis dei er stamforeldra til Ynglingane. Skirnesmål fortel historia om korleis dei møtest og blei saman. Eg vil ikkje kalle det megaromantisk, men det er underhaldande å høyre kor irritert Frøys tenar Skirne blir på Gerd når ho gong på gong avslår noko ekteskap.

I kvad nummer 3 har eg skrive om dei grøne lestene, og det er frå eit uttrykk eg lærte i boka om Lucrezia Borgia og står i ordboka som eg lagte("upavelege ord" så klart). Uttrykket er eigentleg: "å gjøre sine hoser grønne", men eg måtte endre litt på det så det passa med rimet. Det betyr å fri til ei dame.

Han var gut
ho var tøs
gangen er opplagt, eller?
Han var vane
ho var gyger
treng’eg tilføye meir?

Ikkje eple
eller ring
klarte lokke lilja
Siste utveg
var kvasse sverdet
og nokre nifse runer

Frøy ein dag
seg brått forelska
i ei vakker veikje
Dei grøne lester
han lèt liggje
skipa heller Skirne

Innhold!

Inspirert av soga om Halvdan Svarte

Halvdan Svarte(han hadde svart hår) levde på 800-talet, var ein konge på austlandet og har si eiga soge i Heimskringla. Sagaen hans er ikkje ekstremt spennande, men det fortelles om dei fine draumane til kona hans Ragnhild mens han sjølv drøymer ingenting. Men så ein dag har han faktisk ein draum, og då drøymer han om masse hår av ulike lengde (som visstnok skal representere hans kommande slekt, nokre vil bli store kongar, mens andre vil bli dårlege kongar(og son til Halvdan vil jo bli verdskjent ved sitt hår)).

Dronning Ragnhild
drøymte vakkert:
Lite tre blei
størr’enn landet
Kongens netter
var lutter koma
Men så eit syn
av smukke lokker!

Innhold!

Inspirert av soga om Harald Hårfagre

Sagaen om Harald Hårfagre er kanskje den mest kjente av sagaene i Heimskringla, men det der med «ikkje klippe håret før eg har samla riket»-opplegget er berre starten på historia. Slaget ved Hafrsfjord, det endelege slaget, var i år 872 i følgje Wikipedia, og då hadde kong Harald nesten 60år igjen å leve. Ja, det er dessverre sant. Harald Hårfagre samla riket vårt då han berre var 22 år gamal (ifølge tala på Wikipedia).

Eg syntest soga var kjekkare mot slutten. Då treff han Snøfrid, også får me høyre om ungane deira som berre gjer ugagn. Og om Torv-Einar som tilhøyrar ein annan familie og slost mot ungane til kong Harald og Snøfrid.

Eg har skrive litt kvad til dei ulike delane av soga eg synst var spennande. Det fyrste handlar om den kjente historia om å samle riket. Nummer to handlar om ein bonde som hadde både norskekongen og svenskekongen på besøk, men gjorde forskjell på dei basert på alder og svenskekongen var ikkje imponert. Nummer tre handlar om ein fyr som blei landsforvist og drog til Normandie og grunnla…Normandie visstnok. Nummer fire handlar om Snøfrid. Og nummer fem er om Torv-Einar, som heiter Torv-Einar fordi han budde på Orknøyane der han måtte bruke torv i staden for tre til ved.

Samling av riket

Smukke Gyda
sa til kongen
hans rike var for ringe
«Så rar at ingen
nordmann ønsker
å herske heile Noreg»

Fornuftige Harald
takka nymfa
for slike smarte ord
«Før eg rår
over heile riket
skal mitt hår ei stussast»

Bonden

Svensken eldst
og norsken yngst
besøkte same bonde
Svensken fekk
det gamle serviset
og hugga til husets eigar

Gange-Rolv

Rolv han var
så veldig stor
at ingen hest
orka ber’an
På havet vidt
han drog i viking
til sist han hogg
Harald si strand

Slike angrep
var lovstridig
og kongen Rolven
kalla fredlaus
Mora gret
og berga guten
så vandra Gange-Rolv
sør til Valland

Snøfrid

Kjærleikselden
brann intenst
da kongen såg
bort på Snøfrid
Livet var berre
glede og begjær
Harald rett dreit i
sitt ansvar som drott

Treårig likvake
fekk livlege Snøfrid
Då ho blei lyfta
for å skifte drakt
steig det opp
ein stinkande eim
og or ho kravla
ekle øgler

Torv-Einar

Einar si mor
var ein ynkeleg træl
«svært skammeleg» sa far
«Eg gir deg pappa
den gjævaste gåva:
Eg drar for evig og alltid!»

Far blei drepen
av drottens søner
som tok alle Einars øyer
Berre den forrådde
utan sine brør
hemna den falske fader

Innhold!

Inspirert av soga om Håkon den Gode

Håkon er son til Harald (Hårfagre) og er kjent som «den Gode», men eg er ikkje heilt sikker på kvifor. Det er ingenting i soga hans som tyder på at han var godare enn nokon andre. Eller det er løgn, fordi han er godare enn broren Eirik (Blodøks) og Eiriks søner, dei har visst klart å irritert på seg det meste av nordmennene og må til slutt rømme til England. Så kanskje Håkon er den relativt Gode. Håkon er fødd i Noreg men veks opp i England sjå den engelske kongen (slikt var visst vanleg på den tida, for å styrke vennskapet mellom dei vaksne) og når han er 15 år kjem han tilbake til Noreg (Harald er daud) og blir tatt imot med opne armar. Så klart vil me ha denne utanlandske fjortissen til konge! Så eg antar Eirik og hans søner må ha verkeleg irritert folk.

Etter at Håkon har vore i landet ei stund blir det litt trøbbel fordi Håkon er kristen og vil gjerne at nordmennene også skal vere kristne. Men det vil dei ikkje, det blir kaldt inn til ting og ingen er fornøgde (bortsett frå meg fordi det var så underhaldande). Siste biten av historia er slåssing med Eirikssønene, og den biten inkluderer fleire kvad frå Håkonarmål av Øyvind Skaldespiller, og det var eit av sogas høgdepunkt fordi kvada var fine og lette å lese. Eg har lagt eit lite kvad til Kong Øystein og hunden Saur som blei nemnt så vidt: Øystein er ein fyr sørfrå som slåst i Trondheim og set son sin til å styre der, trønderane dreper sonen og Øystein er ikkje blid. Då får trønderane ein hund til hovding.

Håkon og Eirik

Unge Håkon
vaks opp i England
og var blitt reint brite
Men femtenårige guten
fridde til nordmennene
og jublande krona konge

Storebror Eirik
var i Noreg oppvaksen
men likevel forhatt av folket
Håkon blei æra og
Eirik måtte ile
til litlebrors barndomsland

Feilslått kristning

Urbane Håkon
var aldeles nyfrelst
og ville så gjerne
feire jul
Norskane gjekk berserk:
Han vil’kje blote!
Kan du tenkje:
Kongen måtte til tinget!

Hunden Saur

Det kom ein opplending
og la under seg Trondheim
så satt han sin son til å styre
Trønderane drap’an
og trudde dei gagna
men då fekk dei ein hund til herre

Innhold!